Zbieranie i analiza danych produkcyjnych

Jednym z celów, jakie stawiają sobie osoby zarządzające procesami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych, jest maksymalizacja wydajności produkcji. Aby jednak móc wdrożyć odpowiednie rozwiązania mające usprawnić pracę przedsiębiorstwa, konieczne jest prawidłowe, precyzyjne, wieloobszarowe zbieranie danych oraz ich analiza. Pozwolą one dokładnie przyjrzeć się procesom, a przez to wykryć obszary możliwe do udoskonalenia, a także efektywniej zarządzać halą produkcyjną. Do tego zaś niezbędne są systemy MES (ang. Manufacturing Execution System) — rozwiązania dostarczane przez naszą firmę.

Systemy MES dla zakładów produkcyjnych

MES to złożone systemy obejmujące przede wszystkim oprogramowanie, ale też urządzenia i elementy automatyki przemysłowej, których podstawowym zadaniem jest zbieranie oraz analiza danych produkcyjnych bezpośrednio z hali. Rozwiązania te są wdrażane w coraz większej liczbie przedsiębiorstw, a ich funkcje mogą obejmować np.:

  • kontrolę rzeczywistego czasu pracy ludzi i maszyn,
  • monitorowanie przestojów w produkcji,
  • zbieranie danych o jakości produkowanych wyrobów,
  • aktualizowanie stanów magazynowych,
  • prognozowanie czasu realizacji poszczególnych zadań,
  • rozliczanie kosztów produkcji,
  • generowanie raportów,
  • informowanie o nagłych przerwach w produkcji.

To tylko kilka przykładów możliwych funkcjonalności MES. Systemy mogą dysponować bowiem różnorodnymi narzędziami, zależnie od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Projektowanie i wdrażanie MES

W naszej firmie dostarczamy systemy MES do zbieraniaanalizy danych produkcyjnych, dostosowane do wymagań Klientów działających w różnorodnych branżach w Polsce oraz za granicą. To nowoczesne rozwiązania, których wdrożenie umożliwia np. znaczne zwiększenie wydajności produkcji, a także jej jakości, redukcję problemu marnowania surowców, skrócenie czasu ewentualnych przestojów czy wyższą jakość obsługi. Zajmiemy się zaprojektowaniem systemu, jego wykonaniem oraz wdrożeniem, korzystając ze sprzętu i oprogramowania najwyższej jakości, najbardziej cenionych marek. Zapraszamy do współpracy!